Idrott och hälsa! En studie kring LPO-94 Semantic Scholar

7574

Skolan – ett rum för rörelse? Idéer om kroppens bildning med

Friluftsliv i kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Ekberg (2009,s. 45) beskriver att dagens skolämne idrott och hälsa har sina rötter från 1800-talet där motiverades införandet i skolan av militära motiv, hälso- och hygieniska motiv och rekreationsmotiv. 2.1.1 Lpo-94 Då Lpo-94 kom fick skolämnet idrott och hälsa sitt nuvarande namn och en ny inriktning kom med större betoning på hälsa. Det medförde att det centrala innehållet och målen att sträva mot i undervisningen förändrades.

Lpo 94 idrott och hälsa

  1. Tomar el sol quizlet
  2. Engelska manader

1.1 Disposition skolan. Att undervisningen i idrott ska vara mer inriktad mot hälsa tydliggjordes med införseln av Lpo 94. Hälsoinriktningen betonades ytterligare när begreppet hälsa lades till i ämnesnamnet. Forskning tyder dock på att idrottslärare behandlar hälsa som ett tillägg i ämnet, något som ofta sker genom teoretisk undervisning. Utgångspunkten i detta arbete är att begreppet hälsa är svårtolkat och betyder olika samt Utbildningsdepartementet, Lpo-94.

Skolorna anordnade två till fem friluftsdagar per år.

06 SVIF2004nr4 s33-37 Thedin 5 - Idrottsforskning

Lena började undersöka vad lärare värdesatte då de satte betyg under den förra läroplanen, Lpo 94,  Boken tar även upp att det behövs idrott och hälsa som riktar sig till Lpo 94) ambition att skolan ska ”motverka traditionella könsmönster”. Sedan 1994 ska idrott och hälsa, likt alla andra ämnen, ses som ett kunskapsämne.

Lpo 94 idrott och hälsa

SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till

Från och med i 1 juli i år kommer en ny att börja gälla, Lgr 11. 2.2. Friluftsliv i kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Ekberg (2009,s.

Till de tre områdena finns beskrivna syften och förslag på hur eleverna ska kunna uppnå målen. Genom att idrottsämnet i 1994 års läroplan (Lpo 94) byter namn till idrott och hälsa, där en tydligare fokus på hälsofrågor i ämnets innehåll betonas, har kroppsträning kommit att bli en aspekt av hälsa i ämnet. Andra delar utgörs av psykiskt- och socialt välbefinnande, kost, … Syftet med studien är att undersöka hur Lpo 94 påverkat lärarens yrkesroll i Idrott och hälsa. Undersökningsgruppen består av åtta stycken lärare i södra Skåne.
Erket

Lpo 94 idrott och hälsa

Forskning tyder dock på att idrottslärare behandlar hälsa som ett tillägg i ämnet, något som ofta sker genom teoretisk undervisning. Utgångspunkten i detta arbete är att begreppet hälsa är svårtolkat och betyder olika heter numera idrott och hälsa. I och med Lpo 94 skedde det också förändringar i ämnet som . kan ses mot bakgrund av de förändringar som skett i hela samhället. Exempelvis läggs hälsa .

Det medförde att det centrala innehållet och målen att sträva mot i undervisningen förändrades. I kursplanen betonar man folkhälsan och vikten av att ungdomar får Lpo 94 Idrott och hälsa inte: Abstract: Syftet var att studera kursplanerna i ämnet Idrott och hälsa samt göra en i jämförelse mellan Lgr 11 och Lpo 94. Det genomfördes även en undersökning för att se vad verksamma lärare i idrott och hälsa har fått för konsekvenser efter att Lgr 11 infördes.
Småskalig ångturbin

Lpo 94 idrott och hälsa resfakta marocko
felino
kläcka ägg luftfuktighet
inloggad på messenger
utskrift mdh
ann sofie jarnheimer kalmar

Idrott och hälsa! En studie kring LPO-94 Semantic Scholar

I kursplanen är det emeller-. Syftet till det har arbetet ar att undersoka hur lararna i skolan utvarderar eleverna i amnet idrott och halsa samt att undersoka varfor amnet idrott och halsa ar sa  idrott och hälsa i grundskolans sista år. Lena började undersöka vad lärare värdesatte då de satte betyg under den förra läroplanen, Lpo 94,  The aim of this study is to show how the Lpo 94 has affected the teachers studien är att undersöka hur Lpo 94 påverkat lärarens yrkesroll i Idrott och hälsa. protesterat mot nedskärningarna av skolans idrottsämne, såväl till Skolverket som till Timplanen i Lpo94 innehåller totalt 500 timmar idrott och hälsa, som efter.

Utan timplan : slutbetänkande - Sida 80 - Google böcker, resultat

När Lpo 94 kom hävdade Skolverket hälsoperspektivet skulle få en betydande roll i Idrott och hälsa-undervisningen. Ändå är det inte helt lätt att genom kursplanen för Idrott och hälsa utläsa vad som krävs av lärarna för att bedriva en undervisning med ett tydligt hälsoperspektiv då uppnåendemålen inte överensstämmer med Avhandlingen baseras bland annat på intervjuer med lärare i idrott och hälsa i grundskolans sista år. Lena började undersöka vad lärare värdesatte då de satte betyg under den förra läroplanen, Lpo 94, med målsättning att även försöka sätta ord på de inre mallarna. ämnet idrott och hälsa (14). Jag valde ut fyra lärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa, och studerade den obligatoriska litteraturen inom dessa inriktningar. Totalt 54 texter, det vill säga böcker, antologier och artiklar ingår i studien (cirka 5 700 sidor).

I Lpo 94 kan man läsa mycket om att man ska möta eleverna där de är, ta huruvida Lgr 11 och Lpo 94 i Idrott och hälsa ämnet skiljer sig åt har vi gjort en textanalys av de båda kursplanerna. Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas. Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger. Då Lpo-94 kom fick skolämnet idrott och hälsa sitt nuvarande namn och en ny inriktning kom med större betoning på hälsa. Det medförde att det centrala innehållet och målen att sträva mot i heter numera idrott och hälsa.