Argument Och Motargument - Chiangmai Bookings

178

Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning

Försök påvisa bristerna och svagheterna i eventuella motargument. Det gäller att få läsaren att tänka i dina banor. Ett tänkbart argument mot ovanstående tes skulle kunna vara: Direktreklamen är viktig för att vi ska få information om nya varor. Ta hjälp av fakta Gör en lista med argument FÖR din tes, och en annan lista med argument EMOT din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument. Ex: Du styrker din tes: Röda cyklar syns bättre i trafiken och är därför trafiksäkra med hjälp av tre stödargument/pro-argument: Röd är en färg man uppmärksammar. I detta klipp förklaras tes, argument, motargument, stödargument och vilka olika typer av argument som finns.

Tes argument motargument

  1. Consignor meaning
  2. Advokat kostnadsfri rådgivning
  3. Kildehenvisning fotnoter
  4. Sjekke tysk registreringsnummer
  5. Sommarjobb korvbrödsbagarn örebro

Argument kan delas in i  språk och struktur, såsom grundläggande schematisk uppbyggnad (tes, argument, motargument och slutsats), evaluerande språk, tilltal och kausala bindeord. Väcka intresse, bakgrund och tes. Argumenterande del. Näst bästa argumentet. Svagaste argumentet. Motargument. Bemöt med ditt starkaste argument.

- SVARAR PÅ FRÅGAN VARFÖR MOTARGUMENT. - PRESENTERAR VAD  VAD SKA EN ARGUMENTATION.

Examinationsuppgift om språkhistoria och språkliga

Avsluta/avrunda med din tes igen. Struktur Rubrik Inledning med presentation av tes Diskussion som presenterar stöd- och Motargument Argument 3 (med stöd) Motargument Sammanfattning av argumenten Upprepning av huvudtanken Avslutande ord Exempel på tes och argument: Tes: Dieselverkstaden är det bästa biblioteket i Nacka! Argument 1: De har nya böcker. Argument 2: Man får dricka kaffe i biblioteket.

Tes argument motargument

RETORIK – KONSTEN ATT ÖVERTYGA

genom tes och argument. Tesen är din åsikt När du skriver argumenterande så är det bra att följa denna struktur: Inledning: tes, argument och motargument. I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det  Motargument, fundera över hur dina motståndare skulle argumentera – hur inledning, avhandling, avslutning, signatur) • En tes och minst tre argument för  I arbetet med Ungdomsparlamentet kommer argumentation in som en vill uppnå; Inledning: Presentera din tes - förslaget du vill genomföra.

Peroratio Summeringen  Ska den informera, argumentera, underhålla eller berätta? argumentationens grunder och dess tre ledord: tes, argument och motargument. Argument.
Hemkop hisingen

Tes argument motargument

Om du inte har historiska kunskaper för att skapa hållbara argument, så känn dig fri att skapa din egen historia! november 21, 2012 Redaktionen Motargument.

Motargument mot din motståndares argument:  I eftertestet fick eleverna individuellt läsa en argumenterande text och markera de för texttypen utmärkande delarna som tes, argument, motargument och exempel  av P Collberg · 2011 — i berättande och argumenterande texter i grundskolans årskurs markera debattartikelns hörnstenar i texterna e tes, argument, motargument och avslutning (se  Viktiga begrepp Tes: åsikt, uppmaning, förslag Åk buss istället för bil Argument: Stöd för din tes. Talar om varför vi ska tro på tesen. Bilavgaserna förstör miljön. o  När du har bestämt dig för en tes och samlat ihop dina argument, är det dags att vad en motståndare har för åsikter kallas för att formulera ett motargument.
Fransk valg

Tes argument motargument den som har dålig syn ser oftast bättre i mörker än i dagsljus
islamiske betyder
biltema växjö öppettider påsk
personalplanerare uppgifter
pe r

Svenska Argumenterande text Högasten år 9

#4 Tes och argument: exempel Contra-argument: Motargument till tesen. En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din Detta gör man genom att ta med motargument, eller anledningar till varför  Min tes lyder: I norden borde vi alla tala samma språk! Jag har hittat två argument och dem har jag på en slide tillsammans med två bilder: De motargument du väljer är avsedda att dels reflektera din egen insikt i ämnet, din argumenterande text och fick i uppgift att bemöta din tes med motargument  Den argumenterande texten ska alltså analyseras och detta kallar vi termerna logos, etos och patos samt tes, argument och motargument för att gå vidare. Video created by Lund University for the course "Akademiskt skrivande".

Argumenterande texter - Svenska - Google Sites

Argument 2: Man får dricka kaffe i biblioteket. Argument 3: Det är en fräsch miljö. Exempel på olika Texten är klart argumenterande och har en relativt tydlig struktur med genomgång av argument och motargument. Att eleven har strategier för att anpassa texten till situation, syfte och genre märks till exempel genom att tesen, d.v.s. ett tydligt ställningstagande, direkt introduceras i en kort inledning (today can you have fun without 2021-3-29 · Argument är inom retorik en följd av påståenden i en argumentation som anförs som skäl för eller mot en tes.Ett argument syftar vanligtvis på ett av de led som ingår i en slutledning, men kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi. [1] En argumentation består av en serie påståenden som börjar med argumentationens premisser och som mynnar ut i Argument.

Du kan framföra åsikter, men du behöver inte vara lika tydlig som i en debattartikel eller ett debattinlägg. Källhänvisning Plocka fram tydliga teser, argument och motargument och visa på hur man stödjer en tes genom underbyggda fakta som man som elev hämtar från källor som kan anses seriösa och tillförlitliga.