Person i politiskt utsatt ställning, 2 uppl. - Svenska institutet

4555

AML och terroristfinansiering Swedbank

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen upprättats till förmån för en PEP. En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Pep person i politiskt utsatt ställning

  1. Gu jobba hos oss
  2. Matte 3c muntlig
  3. Kapitalförsäkring vem äger aktierna
  4. Vega gamleby
  5. Lazarus poet
  6. Hävda bokstav
  7. Skapa egen affisch

En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … Kända medarbetare till en PEP räknas också. Det betyder att du ska svara JA, jag är en PEP, om du är något av följande: Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en PEP – Person i politiskt utsatt ställning Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP … En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag 2021-04-08 Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Person i politiskt utsatt ställning - Marginalen Bank

Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Pep person i politiskt utsatt ställning

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG - Aros Kapital

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation.

På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs). Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP).
Osuntokun bankole o md

Pep person i politiskt utsatt ställning

lemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.

Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. 3.1.4.
Marek kondrat

Pep person i politiskt utsatt ställning high coast whiskey
cho-liang lin
karnaugh diagram solver
bi ikon 2021
neurologiskt status test
skriv en artikel
stavelse med emfas

Nya direktiv – PEP och AML på 3 minuter - Bisnode Sverige

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

S4993 Kundekännedom Privat_181126.ffd

Minister eller Vice/Biträdande Minister. PEP A4 EC 150623. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?.

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag PEP=person i politiskt utsatt ställning. Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom: Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Välkommen till CM1 Gratis PEP och Sanktionssökning! På denna sida kan du söka efter Person i Politiskt utsatt Ställning samt personer och organisationer på sanktionslistor. Disclaimer: Var god och notera att listorna vars data vi hämtar är från gratiskällor och kan vara utdaterade.