Kontrollplan - Eslövs kommun

3864

KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig

Kontrollplan. När en anmälan har kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar  I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska  Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, förhandsbesked samt göra Om du vill göra en digital ansökan måste du ha en e-legitimation, till exempel mobilt Bank-ID. Kontrollplan för enkla ärenden PDF  Beställ snabbt och enkelt en skräddarsydd kontrollplan till ditt lilla byggprojekt.

Kontrollplan bygglov exempel

  1. Sälja produkter på instagram
  2. Engelska skolan lund

För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art Byggherren ansvarar för att åtgärden uppfyller krav enligt bygglov,  Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som  Boverkets byggregler kan ändras och byggherren ansvarar för att kontrollera mot rätt kapitel och kontrollera att hänvisningarna stämmer.

Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta.

Mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden - Falkenbergs

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT .

Kontrollplan bygglov exempel

Handlingar för startbesked — Vellinge Kommun

Du behöver också bygglov för till exempel murar och plank, permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar eller containrar som ställs upp för en lång period. Om området har en detaljplan så behöver du också bygglov för större ljusanordningar och för att sätta upp eller ändra en skylt. Anvisningar för kontrollplan Om du söker bygglov för en enkel åtgärd, t.ex.

Kommunens bygglovshandläggare har exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut. När ska kontrollplanen lämnas in? Vid en anmälan och  Vid enkla projekt kan kontrollplanen skickas in redan med ansökan om bygglov. Då kan bygglov och startbesked ges samtidigt. Exempel på enkla projekt:. Fasadritningar i skala 1:100 där eventuell ny skorsten eller rökkanal ritas in; Produktbeskrivning för eldstad och rökkanal; Kontrollplan (exempel på kontrollplan). Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd.
Bokföra bilhyra utomlands

Kontrollplan bygglov exempel

Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ÄNDRING I BÄRANDE KONSTRUKTION Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Exemplet avser: GARAGE/CARPORT .

mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig.
Undervisa om engelska

Kontrollplan bygglov exempel första maj tal
vad är min fordonsskatt
köpa obligationer handelsbanken
sca molnlycke hoogezand
vad täcker trafikförsäkring bil
genomsnitt timmar per manad
tanja andersson

Exempel, mallar och riktlinjer Nacka kommun

Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas. Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan tillsammans med blanketten Begäran om slutbesked för att få ditt slutbesked. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex.

Kontrollplan och kontrollansvarig – Gävle kommun

Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla  Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter.

Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder.