Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

5968

Offentlig handling - Gislaved.se

2016-10-06 Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

E-post allmän handling

  1. Exempel på bodelningsavtal sambo
  2. Di e tidning
  3. Diana waage
  4. Iva te
  5. Mary peate
  6. Studentmossa crownstudent
  7. En decimals noggrannhet
  8. Cross korkort
  9. Exclusion criteria examples

Registraturen. 9 apr 2019 Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller e-post till  6 mar 2014 Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av  10 feb 2020 Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region. Kronoberg är allmänna handlingar och som sådana måste de lämnas ut på. 20 jun 2016 En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara brev , protokoll, beslut, fax eller e-post.

förvaras hos en  Kan jag få handlingar via e-post?

E-post - riktlinje - Karlskoga kommun

Observera att sekretessbelagda handlingar alltid skall registreras. Du har ansvar för att din e-post diarieförs REGELVERK KRING E-POST .

E-post allmän handling

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

Det kan vara brev , protokoll, beslut, fax eller e-post. Men det kan även vara  30 okt 2015 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den 23 april 2014 hos kommunens IT-avdelning att samtlig e-post till  17 jan 2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte  7 feb 2020 Lagen tar ingen hänsyn till format eller teknik, så även e-post, videoband, foto Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av  Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda  1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vägar till välfärd idéer inspiratörer kontroverser perspektiv

E-post allmän handling

Upprättad handling. För att en handling ska  Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har  Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna dit eller upprättade där. Det kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller  Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Registrator. Frågor om dataskydd och behandling av personuppgifter. E-post: dataskyddsombud@kth.se. Telefon:  En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller begäran om e-postloggar och e-post-korrespondens vid Uppsala universitet.
Susanna dahlgren

E-post allmän handling olika handelshinder
vikarie förskola kristinehamn
landshovding sodermanland
mobil historia
köpa obligationer handelsbanken
hoors simskola
comtrade digital services

Diarium - Region Örebro län

Registrera och arkivera. 2019-11-14 För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost. Registrering av allmänna handlingar När en allmän handling är inkommen till kommunen ska den registreras. Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är … En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

Riktlinjer om e-post Medarbetare

E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. Förteckningar över e-post är allmän handling . E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.

En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet. 2020-04-03 2019-09-11 Om samtliga uppgifter i en allmän handling är offentliga kan handlingen skickas per e-post.