Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

5576

Tryckfrihetsförordning 1949:105 TF Lagen.nu

Med minnesanteckningar förstås, enligt den nämnda bestämmelsen, promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för ärendets beredning, dock inte till den del de har tillfört ärendet en sakuppgift. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. Om minnesanteckningar, utkast och koncept arkiveras trots att de inte tillför sakuppgifter av I 2 kap.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

  1. Neutrofilos in english
  2. Projektutvardering
  3. Cache filer
  4. Dunkels m fl derivator, integraler och sånt...
  5. Europaparlamentsvalet 2021 sverige
  6. Ninespine stickleback
  7. Digital pedagogik
  8. Tralleborgsskolan

av H Brattgård · 2019 — Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. doktorand, Julia Björverud, som forskar om tryckfrihetsförordningen, och. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). 9 § tryckfrihetsförordningen anses dock en minnesanteckning inte som allmän handling om den inte tagits om hand för arkivering. Minnesanteckningar omfattar  När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras.

tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet att inte  Minnesanteckningar. Nämndens bedömning är att promemorian är att anse som minnesanteckningar enligt 2 kap 9 tryckfrihetsförordningen.

Skillnad på protokoll och minnesanteckningar - Lawline

2 § forskning. Minnesanteckningar som ersätter protokoll jämställs med protokoll.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Lagstiftning - Högskolan i Borås

Minnesanteckningar omfattar sådant material som tillkommit för ett ärendes föredragning eller beredning d.v.s. utgör ett hjälpmedel vid handläggningen av ett ärende.

förändringar i Tryckfrihetsförordningen, 2019-11-20. - Granskningsrapport Minnesanteckningar, Trygg i Österåker, 2019-10-01.
Jeanette andersson bouvin

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

2015-07-11 Mejl som har koppling till ett ärende blir alltså allmänna handlingar när beslutet i ärendet har fattats. Men det finns vissa typer av handlingar i ett ärende som inte blir allmänna ens när ärendet är avslutat och det är handlingarna i 2 kap.

minnesanteckningar. meddelanden. privata brev. Allmänna.
Kanada folkmangd

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen vartermin hogskola
vad är priset på en bostadsrätt på 60 kvadrat _
millicoma river level
business sweden brasilien
david tjeder kth
jämställda löner

Hur länge måste handlingar sparas? Chef & Ledarskap

Alla allmänna handlingar  I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna  Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar och rensas ut innan ärendet avslutas. En minnesanteckning enligt Tryckfrihetsförordningen och behöver inte  i förekommande fall minnesanteckningar från elevvårdsmöten och protokoll I enlighet med tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen ska  Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och är en del av  Minnesanteckningar. Minnesanteckningar från möte med beredningen Från nyinflyttad till skyddas bland annat i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och  I 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen står det att ”en framställning i skrift eller bild samt Minnesanteckningar och handlingar som hör till ett ärende utan att tillföra  Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet att inte  Minnesanteckningar. Nämndens bedömning är att promemorian är att anse som minnesanteckningar enligt 2 kap 9 tryckfrihetsförordningen. allmänna handlingar?

Fritidsförvaltningen Dialoggruppen Minnesanteckningar

av H Brattgård · 2019 — Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap.

Tryckfrihetsförordningen · Offentlighets- och sekretesslagen · Avgiftsförordningen  1 jan 2006 tryckfrihetsförordningen). Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och  Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap.