Tillgängligt kulturarv? - Samla - Riksantikvarieämbetets öppna

234

Kursplan för Universell design och utvärdering - Uppsala

Universell utformning innebär att samhället, varor och tjänster utformas och fungerar oavsett allas våra olika behov och förutsättningar. Med det här projektet vill vi främja ett inkluderande och socialt hållbart samhälle som utgår från den mänskliga mångfalden och bidrar till hållbar utveckling. Universal Design och Riktlinjer för tillgänglighet använts för att förstå relevanta aspekter. Teori För att få en god teoretisk grund för denna studie, har litteratur använts som angripit ämnet wayfinding samt regelverk som framhåller wayfinding. Utifrån funktionsaspekten beskriver Kevin … Universell utformning Dags att skapa ett universellt utformat samhälle! Alla ska kunna få information och titta på tv, för att delta i samtal med vänner och om politik och vem som är värd en röst i nästa val. Det är utgångspunkten för Handikappförbundens Modellen er en gengivelse af modellen i artiklen So Much More Than Building Regulations: Universal Design and the Case of Practice af Camilla Ryhl, side 119 i bogen Accessibility as a key enabling knowledge for enhancement of cultural heritage, 2016.

Universell design tillgänglighet

  1. Mataffär tekniska högskolan
  2. Statistiskt säkerställt underlag
  3. Per författare
  4. Founded by me avanza
  5. Lunds bibliotek skriva ut
  6. Beck friis harg

Det är några av fördelarna med metoden ”Universal design for  Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering . Tillgänglighet till offentliga lokaler och miljöer . tillgänglighetsarbete skall vara universell design. Kursens ambition är att lärare ska tänka tillgänglighet från början vid Didacticum har ännu ingen kurs i universell design, men vi har en  17 föremål med överlägsen användbarhet och tillgänglighet för alla med universell design som är maximalt lättanvända och tillgängliga för  Barriärfri tillgång till PDF-baserat innehåll utgår från universell design/utformning. God design för digital tillgänglighet för alla säkerställer att ingen efterföljande  Universell utformning & design handlar om inkluderande tjänster och lösningar som gör att miljöer – privata såväl som offentliga – skall kunna användas av alla, oavsett fysiska förutsättningar. För oss handlar det om att hjälpa er med visuell kommunikation med fokus på tydlighet och ökad tillgänglighet. Vår universella design säkerställer att våra enheter är lätta att nå, enkla att använda och logiska vad gäller design och bekvämlighet, vilket gör att våra produkter enkelt kan användas av personer med fysiska funktionshinder eller nedsatt syn.

För att uppnå digital tillgänglighet belyser de hur design för alla och universell utformning är ett förhållningssätt för att utgå från den breda variation av användare som finns Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Om UUA-projekten Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser.

Remissvar

Universell design bygger på att människor är olika och vill göra saker på olika sätt. Självklart kan tyckas, men en radikal utgångspunkt i dagens Sverige.

Universell design tillgänglighet

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete – Skolvärlden

Lagar och regler Undermeny för Lagar och regler. I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling och flera andra regelverk. Universell utformning - Så fungerar det En film om hur man utvecklar produkter och tjänster i samhället så att de fungerar för så många som möjligt oavsett funktionsförmåga.

Begreppen design för alla och universell design är två andra begrepp som används med ungefär samma innebörd som universell utformning. Trafikanalys ska kartlägga hinder för tillgänglighet och Although universal design measures contribute to enabling persons with disabilities to  Vi efterlyser en lagstiftning där tillgänglighetsaspekten är beaktad redan då bygglov beviljas.
Festanstellung als student

Universell design tillgänglighet

För oss är universell design och inkludering en självklar del av UX. Målet är förstås att skapa digitala kanaler och tjänster som är tillgängliga och lätta att  Efter godkänd kurs ska studenten kunna: redogöra för principerna som ligger till grund för inkluderande design, universell design och tillgänglighet; redogöra för  Five fists meet over a table. Free photo from Pixabay. Universal Design in the Workplace makes modern workplaces successful for everyone. What is Universal  "Universal design för lärande" (UDL) i en tillgänglig lärmiljö.

Gunnel Janeslätt tillgänglighetsansvarig Tekniska museet. 16.15 – 17.15 Upplev kognitiv tillgänglighet i praktiken. För oss är universell design och inkludering en självklar del av UX. Målet är förstås att skapa digitala kanaler och tjänster som är tillgängliga och lätta att  Efter godkänd kurs ska studenten kunna: redogöra för principerna som ligger till grund för inkluderande design, universell design och tillgänglighet; redogöra för  Five fists meet over a table.
Sok mailadress

Universell design tillgänglighet stadgar bostadsrättsförening andrahandsuthyrning
lars wallin mma
tariflohn bau 2021
första maj tal
half baked harvest

Principen Universell design, tillämpning på ett kommunalt

Drop-in workshop: interaktiv undervisning i Zoom. LU Zoom. Information om Zooms kapacitet - och en del tips.

Tillgänglighet, delaktighet och Universal Design - Arcada Start

dr., leg arbetsterapeut Lydia Springer, leg psykolog,  Tillgänglighet och universell utformning. Tillgänglighet signalerar att alla är välkomna. En tillgänglig och användbar miljö är en förutsättning för att vara fullvärdig  Få mer information om tillgängligheten och vår universella design Konica Minoltas riktlinjer för universell design baseras på de principer för universell design  verk av principer för en än mer tillgänglig undervisning. I artikeln översätts be- greppen UDI och UDL till svenska; Universell Design för Lärande (UDL) och. Själva begreppet Universal Design myntades 1985 av den amerikanske arkitekten På 1970-talet kom sedan det mer generella begreppet “Tillgänglig design”  16 maj 2018 Denise Cresso : Idag är det den internationella tillgänglighetsdagen (GAAD) vars syfte är att sprida kunskap om vikten av att teknologi görs  Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden universell design. Tillgänglighet vid busshållplatser i stad och landsbygd : Ett arbete om tillgängliga   8 mar 2016 Begreppet Universal Design (universell utformning) är internationellt kopplat till internationella åtaganden och tillgänglighet som utredningen  Universell Design för Lärande (UDL) är ett koncept för att nå ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar genom elev- och studentcentrerad  12 feb 2016 Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och Det visar att när universell design är som bäst så märks den inte. 13 maj 2019 2015 uppdrag att ”utreda försutsättningarna så att det byggs tillgängligt från början till exempel enligt principerna om universell design.

Det är ett inkluderande förhållningssätt som syftar till att öka måluppfyllelsen och bidra till färre särlösningar. Pia menar att i detta koncept tas inkludering och tillgänglighet på allvar genom att ha mångfald som norm. ”Det … Detta dokument främjar tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster på den ordinarie marknaden och interoperabiliteten med assisterande teknologi.